Interaktivní podlaha je obraz promítaný na zem. Reaguje na pohyb lidí a slouží k reklamě, zábavě a výuce ve speciálním školství, DDM, sociálních zařízeních pro dospělé a muzeích. Interaktivita prohlubuje a prodlužuje působení reklamy, jelikož jsou účastníci vtaženi do děje. Přímo v prodejním místě tak můžete plašit krokodýly, naučit se tančit valčík, zahrát si fotbal nebo jakoukoliv jinou hru s produktem klienta. Pro školy, DDM a sociální zařízení máme hotový výukový program s potřebnými tématy. Jsme výrobci tohoto software a vyvinuli jsme velké množství her a témat k výuce. Zajistíme komplet řešení na prodej či pronájem. Cena software od 30 tis. Kč bez DPH dle počtu her.  

Technické informace:

  • Instalace na jakoukoliv plochu – podlaha, stůl, zeď, výloha, bar aj.
  • Součástí je kamera, projektor a počítač
  • Pomocí projektoru je obraz vysílán na zem, bar či výlohu
  • Promítaná hra se mění v reakci na pohyb těla
  • Hry lze upravit tak, že si změníte pozadí za svůj obrázek či video
  • Smyčka her se automaticky spustí a vypne v daný čas
  • Výuková šablona umožňuje vložení vlastních obrázků, textu a nahraje zvuk z počítače
  • Hotové hry a velké množství výukových témat 
Instalace ve škole Frýdek-Místek: Ukázka výuky pomocí interaktivní podlahy ve škole:
 

 

Obchodní centrum Chodov a propagace Vídně: Obchodní centrum Letňany:
   

 

Umístění:

Obchodní centra

Přitáhněte lidi do centra na fotbal, hokej, krokodýly, rybičky, netopýry, basket aj. Zapojte loga svých nájemníků. 

Výstavy, veletrhy

Upoutejte pozornost na Váš stánek a prodlužte dobu, po kterou můžete
prezentovat své produkty.

Eventy

Hry jako fotbal, hokej nebo rybičky stoprocentně oživí každý Váš večírek.

Speciální školy, domy dětí a mládeže a zařízení pro sociální služby

Výukový program podporovaný dotacemi nebo financovaný zřizovatelem. Propojení pohybových her a výukových témat, na kterých jsme pracovali s lektory. Stáhněte si leták, kde vidíte, jaká témata jsme již zpracovali.

 

Revoluce ve vzdělávání dětí mateřských, základních a speciálních škol

Proč nová metoda?

 

Učitelé by neměli pracovat tvrdě, ale chytře a otevřít se novým metodám výuky.

Zdarma nabízíme nezávislé konzultace, hlídání fondů a dotačních titulů a pomoc s dotační agendou.

Výuková a pohybová interaktivní podlaha

Revoluce má název „Výuková a pohybová interaktivní podlaha“. Tento produkt získal ocenění v soutěži „Nápad roku“.

Interaktivní podlaha je vyhrazená plocha v učebně nebo tělocvičně , na které se mohou děti volně pohybovat.

Pohyb dítěte je vyhodnocen pomocí projektoru, počítače a speciální mikrokamery. Vyvolá grafickou odezvu v promítaném obraze. Můžete si tak zahrát fotbal bez reálného míče. Tím, že na promítaném obrazci dítě skáče, hraje pohybové nebo výukové hry.

Ovládání je snadné. Můžete si zvolit balíček se zaměřením například na sporty typu fotbal nebo na výuku matematických tvarů, barev, čísel, povolání apod. Výukové hodiny si sami vytváříte použitím databáze obrázků a zvuků nebo použijete již hotové výukovo-pohybové aktivity.

Použité metody

K výuce využíváme řady metod. Patří mezi ně skupinová terapie, aktivní muzikoterapie, arteterapie, relaxační metody formou autogenního tréninku. Tyto metody vzbuzují u dětí zájem o to, čemu se má naučit, zlepšují pozornost, spontánnost, iniciativu a tvořivost. Obrovskou výhodou navíc je, že se dítě při výuce pohybuje, zapojuje tak svaly a trénuje motoriku pohybů a orientaci v prostoru.

Získané prožitky bývají nezapomenutelné a hluboce emocionální. Děti na ně dlouho vzpomínají. Zdravé zážitky umí dítě snadno zvnitřnit a nahradit ty negativní, způsobené nemocí, závislostí, nízkým sebevědomím, problémy v rodině apod. Interaktivní podlaha dává možnost zapojit se všem dětem ve třídě.

Výuková složka

Snažili jsme se děti co nejvíce citově vtáhnout do výukové hry. Celá výuka je proložena pohybovou částí, kdy děti společně hledají a šlapou na předměty obsahující kvízovou otázku. U mořského světa odhánějí rybičky a hledají truhly s pokladem a na louce odhánějí motýly a hledají slunečnice. 

Řešíme tyto problémy:

Reference

DDM Neratovice, DDM Mělník, DDM Hobby centrum Praha, SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, dětské koutky v Praze a Kladně, Česká spořitelna a.s., Orange Slovensko a.s., Reico Investment funds, Osterreich Werbung, Pražská informační služba, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Omnicom Media Group, ASKO nábytek a.s., deve-loper Artrezidence Střížkov, obchodní centra (Obchodní centrum Letňany, Centrum Chodov, Čtyři Dvory, Freeport Hatě) a muzea.

Ke stažení:

Zpět na menu produktů »