Projekce promítaná na zeď, která reaguje na pohyb lidí. Ideální je do metra nebo jiných chodeb.  Zajímavý je efekt, kdy se po projití kukuřice rozhrne a ukáže se tak spodní obrázek či video. Člověk zde může ovládat nákupní košík a chytat do něj zboží nebo trhat ovoce.

VIDEO

Gallery

Zpt na menu produkt »