Ve speciální škole ve Frýdku-Místku na ul. Pionýrů byla naší společností vytvořena nová interaktivní výuková a pohybová podlaha. Jedná se o velkoplošnou interaktivní podlahu, zakoupenou školou z finančních prostředků Nadace Vítkovice Steel. Interaktivní podlaha slouží k výuce, relaxaci a pohybu dětí. Pro výuku byly vytvořeny výukové hodiny dle požadavků pro speciální školství (přírodopis, zeměpis, matematika, český jazyk). Jako bonus byly odborníkem v oblasti financí a bankovnictví vytvořeny hodiny finanční gramotnosti.

Výukové hodiny se průběžně doplňují, velmi pozitivně byly školou hodnoceny vytvořené hodiny v oblasti výuky anglického jazyka. 

Interaktivní výuková podlaha byla také na této škole prezentována delegaci zástupců rumunských speciálních škol z města Alexandrie.