Dne 6. 5. 2015 se uskutečnila prezentace interaktivního vyučování zaměřená na vzdělávání žáků mateřských a základních škol. Prezentace se uskutečnila za podpory vedení města v zasedací místnosti Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí.

 V příjemné prostředí podhorského města prezentovali jednatelka a ředitel společnosti výhody interaktivní výukové podlahy a interaktivních stolů při vzdělávání žáků mateřských a základních škol, včetně možnosti financování interaktivní podlahy a interaktivních stolů z prostředků Evropských fondů. Prezentace měla velký úspěch, na závěr zazněl ze strany přítomných zástupců škol potlesk.

 Na portálu  You Tube pod adresou  http://youtu.be/YQk_SKvjCrw  je uložena krátká ukázka interaktivní výukové a pohybové podlahy.