Dne 16.1.2015 byla  podána na Úřad průmyslového vlastnictví přihláška užitného vzoru se zápisem užitného vzoru do rejstříku  pro "Výukovou a pohybovou interaktivní podlahu" společnosti Interactstyle s.r.o.